Cijene montažnih kuća

Cijene montažne drvene gradnje mogu jako varirati ovisno o vrsti, tipu, veličini kuće kao i završnim oblogama. Treba napomenuti da cijena kvadrata opada što je veća kvadratura kuće.

Konačnu cijenu montažne kuće moguće je ponuditi tek nakon završetka izrade glavnog projekta kada su definirani svi parametri. Konačna cijena ovisi o složenosti projektnog rješenja građevine, površini građevine, vrstama materijala i stolarije koji se ugrađuju, slojevima montažnog zida, sustavu grijanja i hlađenja te lokaciji gradnje.

Cijena se ne formira se po m2 nego temeljem troškovnika odnosno stvarnih količina materijala i rada.

VISOKI ‘ROH-BAU’    500 – 700 eur/m2
‘KLJUČ U RUKE’        800 – 1200 eur/m2

montažne kuće

POSJETITE NAS

© 2020 Concept Ing // Designed by PLAMGRAPH